Napis Psycholog szkolny. Co jest czym. WWR? Pomoc PP? Rewalidacja?

Pomoc PP, rewalidacja, WWRD. Obcobrzmiące słowa i skróty stały się niedawno Twoją codziennością. Pracujesz w szkole lub przedszkolu jako psycholog szkolny i za ChRL nie jesteś w stanie zapamiętać, co jest czym. Jakoś tymi IPETami i WOPFu-ami chwilowo się nie martwisz, bo koniec półrocza jeszcze daleko. ALE ciągle masz wrażenie, że nie wiesz, jakie zajęcia z kim prowadzisz 😉 Znaczy się, tematykę ogarniasz śpiewająco. Tylko te czasy trwania i wymagania jakieś takie dziwne. Do brzegu – co jest czym?

Najczęściej mylonymi formami zajęć są rewalidacja oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Z tego wpisu dowiesz się:

  • Komu przysługuje rewalidacja, pomoc pp oraz WWRD
  • Ile trwają poszczególne rodzaje zajęć
  • Czy wszystkie rodzaje zajęć muszą być obowiązkowo prowadzone w placówce

Rewalidacja

Rewalidacja przysługuje uczniom/przedszkolakom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na każdego ucznia przypadają 2h zajęć, trwające po 60 minut. W razie potrzeby czas ich trwania można skrócić, jednak zachowując łączny wymiar 120 minut. Rodzaje zajęć określone są w orzeczeniu, które posiada dane dziecko lub uczeń. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w związku z czym przysługują mu godziny rewalidacji, nie oznacza to, że nie może korzystać z innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostępnych w danej placówce oświatowej. Prowadzenie rewalidacji przez daną placówkę jest obligatoryjne. Rodzic może zrezygnować z rewalidacji, jednak taki zapis musi zostać uwzględniony w IPET.

Zamieszczam link do obwieszczenia MEN ws kształcenia specjalnego:

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. 2020 poz.1309 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001309/O/D20201309.pdf

Pomoc PP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przysługuje wszystkim uczniom i przedszkolakom. Może być udzielana w różnych formach. Jedną z nich są zajęcia specjalistyczne. Co do zasady zajęcia te trwają 45 minut (godzinę lekcyjną). Dziecko lub uczeń mogą brać udział w wielu zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie ma określonego maksymalnego limitu na ucznia. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zazwyczaj odbywają się w grupach, rozporządzenie określa dokładnie do ilu osób może liczyć grupa na danym rodzaju zajęć. 

Dyrektor każdej placówki decyduje jakie rodzaje zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane w danym roku szkolnym oraz w jakim wymiarze. Nie ma obowiązku wprowadzenia wszystkich form zajęć, nawet jeżeli uczeń z opinią lub orzeczeniem ma wpisane uczestnictwo w tym rodzaju zajęć. Co oznacza że zajęcia treningu umiejętności społecznych, terapii si, terapii ręki lub inne, mogą ale nie muszą być prowadzone na terenie placówki. 

Zamieszczam link do obwieszczenia MEN odnośnie udzielania pomocy pp w szkołach i placówkach:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001280

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi lub oddziałami zerówkowymi mają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to inne zajęcia niż rewalidacja czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Są one objęte osobnym rozliczeniem finansowym. Zajęcia trwają godzinę zegarową. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ustala czy dane dziecko będzie miało cztery, osiem, czy inną ilość godzin w miesiącu zajęć z zakresu wczesnego wspomagania, oraz jakie to będą zajęcia. Oczywiście należy uwzględnić zapisy zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. O tym czy dana placówka prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka decyduje statut tej placówki. Rodzic może zdecydować w jakiej placówce – w przedszkolu, w poradni, w innym punkcie dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z zakresu wwrd. Może swoją decyzję zmienić w trakcie trwania roku szkolnego.

Prowadzenie zajęć WWRD jest równoznaczne z ich dokumentowaniem. To oznacza stosowanie się do odrębnych przepisów i osobny komplet dokumentów (IPET nie obejmuje zajęć WWRD). Dokładne informacje znajdziecie w rozporządzeniu.

Poniżej link do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. 2017 poz. 1635

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001635/O/D20171635.pdf

Pomoc PP rewalidacja WWRD – Podsumowanie

Poniżej zestawienie dla tych, co wolą “widzieć”:

Mam nadzieję że rozwiałam Twoje wątpliwości i pomogłam w zrozumieniu co jest czym. Wiesz już czym różni się prowadzenie i dokumentowanie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej rewalidacji oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Zdaję sobie sprawę że powyższy post absolutnie nie wyczerpuje tematu. Pomaga jednak zorientować się ile trwają zajęcia oraz w ilu z nich może brać udział przedszkolak lub uczeń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dokumentowaniu zajęć (prowadzeniu dzienników) to zapraszam TUTAJ

Potrzebujesz kompleksowego przewodnika? eBook dla psychologów szkolnych jest dla Ciebie. Znajdziesz go tutaj: https://barbarabrzoskniewicz.pl/produkt/ebook-psycholog-szkolny-poradnik-dla-poczatkujacych/

*Autopromocja.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *