jakie zajęcia prowadzi psycholog

Zakres obowiązków psychologa w szkole jest bardzo szeroki (pedagoga również). Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę, możesz się zastanawiać, jakie zajęcia prowadzi psycholog szkolny. Poniżej zamieszczam podstawę prawną wraz komentarzem. Dowiesz się również, jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole.

Z tego wpisu dowiesz się:

Jakie są rodzaje pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na jakiej podstawie prawnej jest udzielana

Jakie zajęcia może prowadzić psycholog szkolny

Jakie rodzaje zajęć prowadzę

Rodzaje pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rodzaje pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity ogłoszony jako obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 – Dz.U. 2020 poz. 1280)
Ustęp 6.2 wymienia katalog form pomocy, wskazując, że: pomoc psychologiczno- -pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, oraz prowadzone są:

 1. klasy terapeutyczne;
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 3. zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
 4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 5. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 6. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
 7. zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 8. porady i konsultacje;
 9. warsztaty.

Jakie zajęcia prowadzi psycholog szkolny

 1. Rozwijające uzdolnienia – np. zajęcia dla przyszłych liderek i liderów
 2. Rozwijające umiejętności uczenia się
 3. Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym (wszystko, czego uczeń potrzebuje, żeby lepiej funkcjonował w szkole lub placówce.) – np.:
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • zajęcia rozwijające umiejętność samoregulacji/radzenia sobie z emocjami,
  • zajęcia rozwijające umiejętności współpracy
  • radzenie sobie z prowokacją,
  • o pozytywnej komunikacji,
  • trening zastępowania agresji,
  • radzenie sobie z lękiem,
  • z zakresu zdobywania i utrzymywania przyjaźni,
  • wsparcie emocjonalno-motywacyjne ucznia w sytuacji kryzysowej.
 4. Warsztaty – zazwyczaj w takiej formie warto przeprowadzać lekcje wychowawcze obejmujące profilaktykę lub psychoedukację, zajęcia w ramach interwencji kryzysowej dla grupy uczniów lub zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców (np. w ramach tzw. szkoły dla rodziców);
 5. Porady i konsultacje – porad można udzielać zarówno uczniom jak i rodzicom, a także nauczycielom i innym specjalistom.

A jak to wygląda w praktyce?


Jako psycholog szkolny prowadzę zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów nieśmiałych, dla uczniów mających trudności z przestrzeganiem szkolnych zasad i norm społecznych lub niewykonujących poleceń nauczycieli. Prowadzę też zajęcia dla uczniów w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami lękowymi (np. z mutyzmem wybiórczym), z trudnościami w kontakcie z rówieśnikami (np. ze względu na nierozpoznawanie wskazówek społecznych). Mam taką możliwość, że pomocą objęci są także uczniowie bez opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ukończyłam studia podyplomowe w odpowiedniej specjalności). UWAGA: zajęcia rewalidacyjne są realizowane ze względu na inną podstawę prawną – dlatego nie znajdziecie ich w omawianym tu rozporządzeniu.


Poza zajęciami stałymi realizuję warsztaty na godzinach wychowawczych i zastępstwach (głównie z zakresu pozytywnej komunikacji, rozwijania relacji w klasie oraz działań interwencyjnych – tematy profilaktyki i cyber-bezpieczeństwa realizuje pedagog szkolny). Prowadzę wraz z pedagogiem webinary dla rodziców szkoły oraz samodzielnie zajęcia szkoły dla rodziców na podstawie programu „Jestem z Ciebie dumny!”.
Na bieżąco realizuję konsultacje z nauczycielami, specjalistami, rodzicami uczniów.

Tak jak każdy nauczyciel, psycholog w szkole także prowadzi swój dziennik. Wszystkie zajęcia stałe muszą być odnotowywane w specjalnie do tego przeznaczonym dzienniku. O dokumentowaniu pracy psychologa będą traktowały kolejne wpisy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o obowiązkach i zadaniach psychologa szkolnego – zapraszam Cię do przeczytania wpisu: Psycholog szkolny – obowiązki.

Mam nadzieję, że powyższy tekst rozwiał wątpliwości co do tego, jakie rodzaje zajęć może w szkole prowadzić psycholog szkolny. Jeśli artykuł okazał się wartościowy i chciałabyś (chciałbyś) by na blogu pojawiało się ich więcej – napisz mi o tym. Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu lub napisz e-mail. A jak jest u Ciebie? Podzieli się swoimi doświadczeniami i skomentuj. Bądźmy w kontakcie!

UWAGA: Powyższe treści mają charakter informacyjny. Nie należy traktować ich jako porady prawnej.

Niedługo zaczynasz pracę w szkole? A może od niedawna pracujesz jako psycholog szkolny, i czujesz się zagubiona ilością obowiązków i informacji do przyswojenia? Kilka lat temu też tam byłam. Dlatego, dla Ciebie tworzę eBook: Psycholog szkolny. Poradnik dla początkujących. Jeśli chcesz się o nim dowiedzieć więcej – wskakuj tutaj:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *