Jaki dziennik prowadzi psycholog szkolny. Napis na górze strony.

Dokumentowanie zajęć w szkole i placówce przedszkolnej.

Jesteś psychologiem szkolnym lub przedszkolnym od niedawna. Jedynym w placówce. Nikt, włącznie z dyrekcją, nie wie z całą pewnością, jakie dzienniki masz prowadzić. Jeśli pracujesz w szkole – możesz skorzystać z pomocy pedagoga. Pedagog szkolny dokumentuje swoją pracę w podobny sposób. Jeśli pracujesz w przedszkolu – z pomocą przyjdzie Ci poniższy wpis. Dowiesz się:

 • Jak dokumentować zajęcia rewalidacyjne
 • Jak dokumentować zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Jak dokumentować zajęcia WWRD
 • Czy musisz dokumentować zajęcia
 • Czy potrzebujesz planu zajęć z uczniem/z grupą
 • Czy musisz kupić odpowiedni dziennik

Jeśli interesuje Cię dokumentacja psychologa szkolnego – więcej przeczytasz TUTAJ

Praca każdego (przed)szkolnego specjalisty MUSI zostać opisana. Tak już jest w oświacie, że na wszystko jest papier (lub 3). Pracując – prowadzisz dziennik codziennych zadań. Prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą – wypełniasz dzienniki odpowiednich zajęć. Jakich dzienników potrzebujesz jako psycholog szkolny?

To zależy. Zależy od tego, jakie zajęcia prowadzisz. Dowiedz się, co będziesz robiła jako psycholog.

Jako specjalista wypełniasz dziennik specjalisty – psychologa. Może mieć różne nazwy, np.: dziennik zajęć pedagoga szkolnego i psychologa.

Wpisujesz tam:

 • Plan pracy na pierwszy/drugi semestr (lub roczny)
 • Plan zajęć stałych z uczniami (tygodniowy)
 • Informacje  kontaktach z instytucjami (takimi jak policja, straż miejska, GOPS/MOPS, PCPR poradnie PPP, kuratorium, kurator, sąd itd.)
 • Daty i godziny pracy, wykonywane zadania, podpisujesz się każdorazowo (jeśli to dziennik papierowy).

Pozostałe dzienniki, jakich potrzebujesz, to dzienniki do prowadzonych zajęć (tych stałych, nie doraźnych interwencji czy zastępstw w klasie – te wpisujesz do dziennika psychologa).

Do wyboru masz:

 • Zajęcia rewalidacyjne, 
 • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Każdy rodzaj zajęć wymaga prowadzenia określonej dokumentacji. Podstawową wymaganą formą jest dziennik zajęć. Dostępnych jest dużo gotowych druków. Wiele szkół korzysta z rozwiązań elektronicznych. Nie zawsze obejmują wszystkie rodzaje potrzebnych dzienników. Dowiedz się, jak jest w Twojej placówce.

Poniżej zamieszczam linki do różnych rodzajów dzienników papierowych:

Przykładowy dziennik do zajęć z zakresu pomocy pp.

Przykładowy dziennik do zajęć z zakresu rewalidacji.

Przykładowy dziennik do zajęć WWRD.

Uwaga – linki prowadzą do przykładowych dzienników, nie są to linki afiliacyjne. Pokazuję Ci możliwości.

Ilu dzienników potrzebuje psycholog szkolny?

Wielu.

 • Dziennik specjalisty – 1 sztuka.
 • Dziennik zajęć ppp – 1 sztuka na każdą grupę czy stałe spotkanie indywidualne.
 • Dziennik zajęć rewalidacyjnych – 1 sztuka na każdą grupę/każdego ucznia/rodzaj zajęć
 • Dziennik zajęć rewalidacyjnych – 1 sztuka na każdą grupę/każdego ucznia/rodzaj zajęć

Przykład:

Prowadzisz zajęcia TUS dla dwóch grup (2 dzienniki) oraz zajęcia z metod uczenia się dla 1 grupy (1 dziennik).

Trzech uczniów spotyka się z Tobą indywidualnie (3 dzienniki).

Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne dla 2 uczniów (z jednym prowadzisz jedna godzinę zajęć, z drugim dwie – o różnych nazwach, wg. zaleceń z poradni – 3 dzienniki).

W ramach WWRD prowadzisz grupę TUS dla czwórki uczniów (1 dziennik), z dwójką dzieci masz zajęcia indywidualne (2 dzienniki).

Łącznie, jako psycholog szkolny, prowadzisz 1 dziennik specjalisty oraz 12 dzienników odpowiednich do rodzaju prowadzonych zajęć. Uff.

Czy dzienniki trzeba kupić?

Jeżeli nie chcesz kupować gotowego dziennika, wtedy możesz przygotować sobie własny – jednak musi on zawierać wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem (poniższy zapis dotyczy zajęć z zakresu pomocy PP oraz rewalidacyjnych, gdyż je również dokumentuje się w tzw. dzienniku innych zajęć). Ustal to najpierw z dyrekcją placówki.

Co powinien zawierać dziennik innych zajęć?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) – § 11, pkt 3:

3. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają odpowiednio dzieci, uczniowie, słuchacze lub wychowankowie, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

Program zajęć

Często zadawanym pytaniem jest też, czy psycholog szkolny musi pisać program zajęć. Tak! Zarówno program zajęć jak i cele zajęć są częścią prawidłowo prowadzonej dokumentacji – każdy dziennik powinien zawierać miejsce na program zajęć. Jak taki program powinien wyglądać – to już temat na kolejny post.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – jak dokumentować?

Rozporządzenie dokładnie określa, jaką dokumentację WWRD należy prowadzić. Obejmuje ona Arkusz obserwacji dziecka (§ 4), Program WWRD (§ 5), oraz dokumentację z przebiegu zajęć.

§ 4. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera: 1) imię i nazwisko dziecka; 2) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii; 3) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania; 4) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym; 5) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

 § 5. Program określa w szczególności: 1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym; 2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu; 3) w zależności od potrzeb – zakres współpracy, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2; 4) sposób oceny postępów dziecka.  

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się w całości z rozporządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. 2017 poz.

Mam nadzieję że rozwiałam Twoje wątpliwości i pomogłam w zrozumieniu jaki dziennik wybierzesz do rodzaju prowadzonych zajęć. Zdaję sobie sprawę że powyższy post absolutnie nie wyczerpuje tematu.

Jeśli masz pytania – napisz do mnie lub skomentuj post 🙂 

Uporządkowane wskazówki i wzory dokumentacji znajdziesz w ebooku:

Psycholog szkolny. Poradnik dla początkujących.

(autopromocja)

Psycholog szkolny. Wskazówki i Wzory. Pokazane przykładowe strony z eBooka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *