Dokumentacja w pracy psychologa szkolnego

Wiesz już, jakie masz obowiązki. Wiesz, że powinnaś prowadzić dokumentację pracy. Ale czy na pewno wiesz dokładnie, jak ona ma wyglądać?

Z tego wpisu dowiesz się:

Jaka jest wymagana dokumentacja w pracy psychologa szkolnego

Jakie dokumenty warto mieć (ale nie są obligatoryjne)

Wymagana dokumentacja w pracy psychologa szkolnego

Często jedynymi dokumentami wymaganymi przez szkołę są wpisy w dziennikach – wpis w dzienniku psychologa/pedagoga z wykonywanych czynności, oraz wpisy w dziennikach zajęć dodatkowych/rewalidacyjnych. Potrzebujesz również planu pracy (rocznego) oraz sprawozdania z pracy (na koniec roku szkolnego). Jeśli rozpoczynasz staż – również plan stażu.

Czy warto prowadzić jakąś inną dokumentację? A czy warto trzymać paragony? 😉

Pytanie i odpowiedź są nieco przewrotne – to zależy. Zależy od tego, jaka to będzie dokumentacja i w jakim celu będziesz ją prowadzić. Dokumentacja jest jak paragony – zazwyczaj się nie przydaje, ale jeśli jest potrzebna, to bardzo odczuwamy jej brak.

Dokumenty, które warto mieć (moja subiektywna lista)

Notatki ze spotkań

Spotkania z uczniami, nauczycielami, rodzicami, doraźne spotkania zespołów (jeśli nie są protokołowane) – warto wiedzieć, kto uczestniczył w spotkaniu, o czym rozmawiano, jakie są ustalenia, czy trzeba jeszcze coś zrobić w związku z omawianą sprawą? W dzienniku zapisuj to co konieczne. Wszystkie inne informacje, których potrzebujesz, mogą znaleźć się w notatkach.

Wywiad z uczniem 

Spotkania indywidualne zawsze rozpoczynam od zebrania informacji o uczniu – od wywiadu i rozeznania, jak widzi problem. Informacje z wywiadu pozwalają na nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem czy młodym człowiekiem.

Obserwacja

Najczęściej prowadzę obserwacje na przerwach i w świetlicy szkolnej (gdyż tam najłatwiej zobaczyć zachowania niepożądane). Obserwacje podczas zajęć lekcyjnych pozwalają dostrzec sposób pracy ucznia na lekcji i trudności, z jakimi się zmaga. Sposób zapisu danych z obserwacji, to osobna “para kaloszy”. Warto nauczyć się robić ją w taki sposób, by była jak najbardziej przydatna.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszam Cię na kurs: Narzędzia w pracy psychologa szkolnego – OBSERWACJA ucznia.

Karta zbierania danych o zachowaniu.

W przypadku nasilonych zachowań trudnych warto, wraz z zespołem uczącym danego ucznia, wprowadzić na lekcje kartę zbierania danych o zachowaniu (wg modelu A-B-C). Zanim rozpoczniemy proces zmiany zachowania i projektowanie prostych planów behawioralnych, będziemy dysponować hipotezami, dlaczego to zachowanie występuje i w jaki sposób jest wzmacniane w środowisku szkolnym. 

Rejestr kontaktów ws. ucznia

W życiu każdego psychologa i pedagoga szkolnego następuje dzień, w którym przychodzi dyrektor, kontrola z kuratorium, czy chociażby wychowawca i mówi: Poproszę o wszystkie informacje o uczniu, jakie możesz mi przekazać. Rejestr kontaktów ws. ucznia to dokument, który pokazuje: z kim, kiedy i w związku z jakimi problemami kontaktowałaś się w sprawach związanych z danym uczniem. Oczywiście można spróbować przekopać w tym celu dziennik papierowy lub elektroniczny. Pracuję na jednym z dzienników elektronicznych, i mimo rozbudowanych funkcji oraz przeczytania “pomocy”, nie jestem w stanie znaleźć wszystkiego, czego potrzebuję. Mniej czasu zajmuje mi zaznaczenie kilku opcji w specjalnie sformatowanym formularzu papierowym niż przekopywanie się przez dziennik i filtrowanie różnych opcji.

Lista uczniów objętych pomocą psychologa/pedagoga (czyli pod Twoją opieką, również doraźną)

Lista uczniów z opiniami i orzeczeniami

Obie te listy bardzo ułatwiają życie, nawet jeśli nie jesteś koordynatorem ds udzielania pomocy pp w szkole. Szczególnie, jeśli masz pod opieką wielu uczniów, nie zdołasz zapamiętać, czy dany uczeń ma opinię, czy nie ma, i czy ma dysgrafię czy tylko dysortografię 😉

Lista uczniów, którym udzielana jest w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wraz z formami jej udzielania.

Wydawało mi się, że administracja szkoły prowadzi taką dokumentację, aż do momentu, w którym otrzymałam telefon z pytaniem: Ilu uczniów szkoły ma udzielaną pomoc pp? Uczę się na błędach. Tworzę przydatne listy 🙂

Warto poprosić o współpracę wychowawców, gdyż to oni powinni dysponować spisem rodzajów pomocy udzielanej każdemu uczniowi swojej klasy. Oczywiście można stworzyć taki spis samodzielnie – jednak nawet jeśli się pracuje w niewielkiej szkole (ok. 200 uczniów) będzie to zadanie bardzo czasochłonne, nie wspominając już o placówkach większych.

Można wprowadzić karty pomocy pp w wersji elektronicznej – np. na dysku współdzielonym, by ułatwić zainteresowanym dostęp do danych i ich wprowadzanie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak lepiej organizować swoją pracę, jak radzić sobie ze szkolną dokumentacją oraz otrzymać wzory wszystkich opisanych tu dokumentów (i więcej) – zapisz się na listę oczekujących na mini- kurs, który ruszy w maju 2022.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *